Farm

CARBOFEX

HIILEN HALLINTA

Ilmastonmuutos - Ruuan tuotanto - Ympäristöä puhdistavat ratkaisut - Uusiutuva energia - Makean veden tuotanto

ILMASTONMUUTOS

Ilmakehän CO2 pitoisuutta on laskettava

Carbofex Biojalostamo poistaa ilmakehän hiilidioksidia hiiltämällä biomassaa, jolloin puolet siihen fotosynteesin avulla situoutuneesta hiilestä mineralisoituu eikä vapaudu enää kiertoon. Syntynyttä Biohiiltä ei polteta vaan se on hyödynnettävissä monenlaisissa käyttökohteissa. Jokainen tuotettu kilogramma biohiiltä poistaa 3.5 kg/CO2 ilmakehästä.

RUUANTUOTANTO

Ruuantuotannon päästöt saastuttavat ympäristöä ja köyhdyttävät maaperää

Hiili on olennainen osa hedelmällistä maaperää. Huokoinen, kennomainen Biohiili parantaa maaperän vedenpidätyskykyä sekä varastoi ja luovuttaa ravinteita kasville. Hiili parantaa juuristolle tärkeiden mikrobien elinolosuhteita, jolloin ne edistävät kasvin terveyttä ja auttavat kasvia parempaan kasvuun.


Biohiili (aktiivihiili) parantaa karjan ruuansulatusta, terveyttä, vähentää mm. metaani päästöjä jolloin eläin hyödyntää ravintonsa tehokkaammin. Biohiili myös tehostaa lannan kompostoitumista ja vähentää hajuhaittoja.

YMPÄRISTÖÄ PUHDISTAVAT RATKAISUT

virtaavat vedet kuljettavat saasteita ja ravinteita. Saastuneet maaperät ovat kasvava ongelma.

Suodatuskäytössä biohiilen varaus vangitsee hiukkasia ympäriltään. Se sitoo pysyvästi mm. elohopeaa, lisäaineistettuna biohiili on mm. tehokas fosforin saostaja. Puhdistaa ilmaa, vettä ja maaperää.

UUSIUTUVA ENERGIA

Fossiilisten energialähteiden käyttöä on vähennettävä

Biojalostamo käyttää sekä raaka-aineenaan että polttoaineenaan biomassaa. Laitos tuottaa energiaa yli oman tarpeensa, joka on hyödynnettävissä muissa prosesseissa. Energia saadaan sekä pyrolyysikaasuna että varastoitavana bioöljynä, näitä voidaan hyödyntää mm. kaukolämmöntuotantoon.

MAKEANVEDEN TUOTANTO

Pohjavedet ehtyvät ja kuivat kaudet ovat pitkittyneet

Laitoksen energiaa voidaan käyttää meriveden tislaukseen, jolloin saadaan makeaa vettä jota 250000 litraa vuorokaudessa.  Vettä ja biohiiltä voidaan käyttää mahdollistamaan ruuantuotantoa ja uudelleen metsitystä esimerkiksi karuissa aavikko-olosuhteissa.

TEKNOLOGIA

Oma, skaalautuva, suojattu teknologia

Euroopan suurin jatkuvatoiminen pyrolyysilaitoksemme käynnistyi kesällä 2017 ja on nyt kaupallisessa toiminnassa. CO2 negatiivinen kaukolämmöntuotanto alkoi marraskuussa 2018. Teknologia perustuu yrityksen omaan kehitystyöhön ja on suojattu. Teknologian ydin on paineistettu jatkuvatoiminen kuivatislaus eli pyrolyysi. Apulaitteina erityiset syöttö- ja purkujärjestelmät.


Teknologia mahdollistaa monenlaisen biomassan hyödyntämisen ja sen hiiltämisen vaatimustenmukaiseksi biohiileksi. Prosessissa vapautuvan pyrolyysikaasunhallinta ja korkea pyrolyysilämpötila mahdollistavat sekä Carbofex Biohiilen korkean laadun, että laitoksen poikkeuksellisen pienen suoran ympäristövaikutuksen.

CARBOFEX BIOJALOSTAMO

Kuivatislaus- eli (hidas)pyrolyysi-jalostamoteknologia

Carbofex biojalostamo hyödyntää bioraaka-aineen lähes 100%. Puolet tästä Biohiilenä, loput kaasuna, öljynä ja muina tisleinä.


Jatkuvatoiminen, hapeton, epäsuoraan kuumentamiseen perustuva pyrolyysiteknologia mahdollistaa korkean tehokkuuden ja tarkasti hallittavan hiiltotapahtuman.

Laitos käyttää prosessissaan n. 30% raaka-aineesta kuivatislauksessa vapautuvasta kaasusta, loput 70% on hyödynnettävissä esimerkiksi kaukolämmöntuotantoon.

Carbofex-pyrolyysilaitos tuottaa bioraaka-aineesta:

  • 25-30% biohiiltä (50% kokoenergiasta)

  • 12% pyrolyysiöljyä (25% kokonaisenergiasta)

  • 20% pyrolyysikaasua (20 kokonaisenergiasta)

  • 0-50% hyödynnettävissä olevaa lämpöä.

HIILIDIOKSIDINEGATIIVINEN TUOTANTO

Laitos tuottaa jopa 700 tonnia biohiiltä, 1 MW lämpöä ja sitoo n. 2500 tonnia hiilidioksidia vuodessa

Carbofex Hiedanrannan laitoksen kapasiteetti on 400-500 kg puuhaketta tunnissa, tuottaen 100-140 kg biohiiltä. Tämän lisäksi elektrostaattinen öljyneroittaja tuottaa 90-100 litraa korkealuokkaista pyrolyysiöljyä/bioöljyä. Laitoksen vuosituotanto 700 tonnia biohiiltä sekä 600 tonnia öljyä vuodessa.

Tuotettu kaasu ja öljy hyödynnetään lämmöntuotantoon Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkossa. Laitos toimii siis lähienergiaa tuottavana, hiilidioksidinegatiivisena 1 MW - 2 MW biolämpölaitoksena.

Kesäaikaan kun kaukolämpöä ei tarvita, tuotettu öljy varastoidaan ja käytetään uuden lämmityskauden alettua.

Jokainen tuotettu kilogramma Biohiiltä sitoo n. 3,5 kg/CO2 maaperään. Vuodessa jopa 2500 tonnia.

Monikäyttöinen ja pitkäikäinen biohiili

SAMPO TUKIAINEN

CEO, Carbofex

YHTEYDENOTTO

Kerromme mielellämme tarkemmin tuotteistamme. Yhdessä voimme tutustua tarpeisiinne ja mahdollisuuksiin hyödyntää Biohiiltä.

+358 41 593 265

CARBOFEX

Tehdaskartanonkatu 25, Tampere, Finland