Recent Posts

Archive

Tags

5 päivää aikaa ilmoittautua mukaan 2. Suomen Biohiilityöpajaan sekä Suomen Biohiiliyhdistyksen syysk

Tervetuloa 2. Suomen Biohiilityöpajaan Tamperella 4. joulukuuta 2017! Tutustutaan Suomen Biohiilimaiseman uutisiin sekä Carbofexin tuotantolaitokseen ja Hiedanranta-hankkeeseen! Samalla pidetään myös Suomen Biohiiliyhdistyksen syyskokous!

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKFW4BXuEEACEXJwu64CxEqnf7WMbSo9CllT9TXhPebpYAJQ/viewform

Tarkemmat tiedot paikasta ja aikatauluista annetaan ilmoittautumisen päätyttyä 24.11. ilmoittaneille.

Tervetuloa myös liittymään Suomen Biohiiliyhdistyksen jäseneksi, tämä tapahtuu verkkosivujemme kautta jäsenmaksun maksamisella: http://www.suomenbiohiili.info/join-us.html

SBYn tarkoituksena on edistää biohiilen kestävää tuotantoa ja hyötykäyttöä. Seura edistää biohiileen liittyvää tieteellistä tutkimusta, tiedon hankintaa, monipuolista eri tahojen (esim. tutkijat, yritykset, innovaattorit ja viranomaiset) välistä yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Yhdistyksen tehtävänä on, yhteistyössä Euroopan ja kansallisten viranomaisten kanssa, vaalia biohiilen tuotannon laatu- ja laillisuuskriteereitä siten, että biohiilen tuotanto perustuu kestävällä pohjalla luontoarvoja kunnioittaviin, ympäristöä edistäviin ja Euroopan Biohiilisertifikaatissa (EBC) sovittuihin tapoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työpajoja, koulutusta ja tiedottamista sekä kerää tietoa biohiilen käyttäjien kokemuksista. Yhdistys tekee yhteistyötä kansainvälisten biohiilijärjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää koulutusta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Kutsua saa laajasti levittää!

Yst. terveisin,

Priit

Suomen Biohiiliyhdistyksen hallituksen pj

SBY:n hallituksen puolesta

CARBOFEX

Tehdaskartanonkatu 25, Tampere, Finland