Recent Posts

Archive

Tags

Pyrolyysilaitos sisäänajovaiheessa Hiedanrannassa

Suomen ensimmäinen hiilidioksidia sitova kaukolämmön tuotanto toiminnassa syksyllä 2017

Hiedanrannan alueella toimiva Carbofex Oy:n Pyrolyysi- eli puunhiiltolaitos tuottaa lähiviikkoina ajoittain näkyvää liekkiä ja savua. Tästä ei kuitenkaan ole haittaa tai vaaraa lähialueelle. Ilmiö liittyy laitoksen pyrolyysikaasun käsittelyyn. Tämä jatkuu syksyyn 2017, jolloin kaasua aletaan hyödyntää kaukolämmöntuotannossa.

Carbofex Oy tuottaa puuhakkeesta Biohiiltä kasvualusta ja maanparannusaine käyttöön. Biohiiltä voidaan myös käyttää aktiivihiilen tavoin suodattamaan epäpuhtauksia esimerkiksi maaperästä ja vedestä.

Nyt Biohiilituotannon jo käynnistyttyä, pyrolyysiprosessissa hakkeesta erkaneva kaasu poltetaan hallitusti soihtupolttimessa. Päästöiltään tämä vastaa normaalia kaasulämpövoimalaa.

Syksyllä 2017 kaukolämpöputken valmistuttua, Carbofex aloittaa lämmöntoimituksen yhteistyössä Tampereen Sähkön kanssa. Tällöin laitoksen hiilidioksidi vaikutus on negatiivinen ja pienhiukkaspäästöt alittavat normaalin kaupunki-ilman hiukkaspitoisuudet.

Osoite: Carbofex Oy, Lielahdenkatu 10, Hiedanranta, Tampere

Lisätietoja: Tuotantopäällikkö Petri Kaija, petri.kaija@carbofex.fi

CARBOFEX

Tehdaskartanonkatu 25, Tampere, Finland